İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ (1)