İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ