KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN MİLYONLUK AMAZON KARARI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER BÜLTEN 2020 MAYIS (1)